Over de Happle Foundation

De 'Happle Foundation’ is een lokale stichting die steun verleent aan schoolgaande kinderen door middel van het doneren van een laptop of PC. Heel wat gezinnen zijn niet in staat zich een laptop of PC te veroorloven omdat zij daar niet de middelen voor hebben. Wij vinden dat ieder kind een gelijke kans verdient om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De stichting is in 2021 opgericht in Utrecht en is datzelfde jaar gestart met haar werk. De Happle Foundation is geen onderdeel van een gemeente of andere stichting, maar werkt wel samen met andere instellingen. Wij zijn een vrijwilligersstichting die haar geld en hardware gedoneerd krijgt van particulieren of bedrijven. Wij hebben in totaal 3 vrijwilligers en deze zijn allen bestuursleden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
  • dhr. R. Pluijmen, voorzitter
  • dhr. M. Broekmans, penningmeester
  • mevr. R. Dierx, secretaris
De bestuursleden doen dit werk als vrijwilliger.