Missie en Visie

Onze Missie

Het bestuur van stichting Happle Foundation vindt dat alle kinderen in Nederland een kans verdienen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Onze Visie

De missie van onze stichting is dat de Happle Foundation vindt dat ieder kind recht heeft op gelijke leerkansen en het wil op een duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van een kind door gebruikte computers te doneren aan gezinnen die zelf hiervoor niet de financiële middelen hebben.

Onze Ambitie

De ambitie van de stichting is om in de komende jaren zoveel mogelijk gezinnen met kinderen te helpen aan een laptop of PC, zodat de kinderen gelijke leerkansen ondervinden als hun leeftijdsgenoten.

De stichting richt zich in eerste instantie op gezinnen met kinderen in de regio van Utrecht die onvoldoende financiële middelen hebben om hier zelf in te kunnen voorzien.